0493 - 692056

Reglement leskaarten

Reglement leskaart reguliere lessen

 • Voor aanvang van de les meldt u zich en laat de leskaart aftekenen.
 • Minimaal 15 minuten voor de les melden.
 • De leskaart wordt door ons afgetekend en bewaard in een kaartenbak.
 • De leskaart is persoonsgebonden.
 • De leskaart heeft een geldigheidsduur van 10 weken.
 • Bij verhindering van een les wordt van u verwacht dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden.
 • Na afmelding 24 uur van te voren kan deze les ingehaald worden gedurende de geldigheidsduur van de leskaart, als de les niet wordt ingehaald komt deze te vervallen.
 • Wordt de les niet (tijdig) afgemeld, dan wordt deze afgeschreven van de kaart.
 • U bent verplicht een cap te dragen.
 • Wij verwachten van u dat u het harnachement van de manege (d.w.z. zadels en hoofdstellen), weer in oorspronkelijke staat terug hangt in de zadelkamer. 
 • Stalgang, wasplaats en zadelkamer netjes achter laten.
 • Er mag in de stallen niet gerookt worden.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor ongevallen in en om de manege.

 

Reglement leskaart kabouterlessen

 • Voor aanvang van de les meldt u zich en laat de leskaart aftekenen.
 • Minimaal 15 minuten voor de les melden.
 • De leskaart wordt door ons afgetekend.
 • De leskaart is persoonsgebonden.
 • De leskaart heeft een geldigheidsduur van 10 weken.
 • Bij verhindering kan een les niet ingehaald worden, omdat er op andere dagen geen kabouterlessen worden gegeven.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 • U bent verplicht een cap te dragen.
 • Stalgang, wasplaats en zadelkamer netjes achter laten.
 • Er mag in de stallen niet gerookt worden.
 • Voor verlies van uw leskaart zijn wij niet aansprakelijk.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor ongevallen in en om de manege.